ADVERTEER BY ONS

Adverteer jou besigheid

Hoekom op radio adverteer?

  • Koste effektief
  • Bereik duisende mens vinnig
  • Effektiewe herhalings metodes werk
  • Die gehoor is geteiken vir jou mark

Is jy reg om jou besigheid na die volgende vlak te neem?

Praat met ons...

Adverteer op NETRADIOSA

Ons saai jou advertensies lewendig uit op NETADIO SA asook op ons webwerf. 

Ons het verskeie tydsgleuwe binne verskillende programme waarvan jy kan kies en jy kan kies hoe gereeld die advertensie moet speel. 

Adverteer op ons webwerf

Kies waar op ons webwerf jy wil adverteer en hoe groot die advertensie moet wees. 

Prices

AD LEVEL SLOTS RATE/PRICE
Small and Micro Enterprises (SMME) A Monthly contract. 4 random ads of 1 minute each. R 200 per month
Prime Time and Program advertisers Prime time is from 06:00 until 18:00. 4 prime time ads of 1 minute each for 7 days. R 1 200 per week
Prime time is from 06:00 until 18:00. Monthly prime time, 16 ads of 1 minute each. R 4 800 per month
Program advertisers, i.e. 2 x 1minunte ads at and during a specific program broadcast. R 1 200 per month
Main Program Sponsor The main sponsor for a specific program, for instance SakeBenadering, on Wednesdays at 12:00. The benefits are: - Sponsor’s name is attached to the program. - 2 x ads of 1 minute each in every broadcast - 2 x sponsorship mentioning in every broadcast. - 4 x additional random ads of 1 minute each. - Advertisement on the Netradiosa web-page and social media platforms. R 10 000 per month
Netradiosa Broadcast Sponsor The Broadcast Sponsor’s benefits are: - Main banner advertisement on the webpage and social media platforms, - 2 x ads of 1 minute each on all program broadcasts - 4 x additional random ads of 1 minute each. R 20 000 per month

Ons adverteerders